Chi phí phải trả

Chi phí khởi tạo và duy trì website được thực hiện như sau :
Chi phí khởi tạo :
- Phí khởi tạo website 300.000 vnđ/ lần .Phí đã bao gồm 1 tên miền quốc tế. 
Phí duy trì dịch vụ :
- Chi phí duy trì website : 1000.000 vnđ / tháng
Hình thức thanh toán :
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.Thanh toán tối thiểu 1 năm /lần
 Liên Kết Website :
 

© 2011 - 2012 9xozo.com | phát triển